DTF

DTF

  • Klient

    Dolnośląskie Towarzystwo Finansowe

  • Zakres prac

    projekt graficzny / wersja wektorowa

  • Narzędzia / technologie

    Photoshop / Corel


Więcej projektów logo

Copyright © 2012 Aleksander Krzeczkowski